humlebier

29.jpg

Humlebier har bygget bo i arbejdshandskerne


humlebier's livscyklus

Man kender til humlebier over det meste af verden.

I Danmark holder ca. 15 forskellige arter til.

De danner typisk etårige samfund, dog kan man støde på flerårige i troperne.

Deres livscyklus fungerer sådan, at dronninger, som har ligge i dvale over vinteren, i det tidligste forår begynder deres søgen efter et sted, hvor de kan grundlægge et nyt samfund.

Når de har fundet et passende sted, går de i gang med at bygge rede. Æggene, som de har båret i sig over vinteren, lægges i en lille krukke, som de har bygget til formålet.

Her udvikles de til larver, som bliver fodret med blomsterstøv og nektar, og derefter klækker arbejderbier i en lind strøm!

Disse overtager nu det praktiske arbejde fra dronningen, så hun kan koncentrere sig om æglægning.

Senere på året klækkes nye kønsdyr som hanner og hunner. Alle arbejderbier dør i eftersommeren og efterlader kun nogle få unge dronninger, hvis funktion er at videreføre slægten til året efter.

humlebier's levevis

humlebier foretrækker at bygge deres reder i jorden og somme tider i huse.

Dem, vi oftest ser i beboelser, er Stenhumlen og Hushumlen. humlebier samfund bliver i regelen ikke så store - når de er størst, vil der normalt være ca. 400-500 medlemmer.

Forårsager humlebier skade?

Nej humlebier gør ingen synderlig skade!

Kun hvis man provokerer dem meget, finder de på at stikke, og det kan være meget smertefuldt.

Og lige for at aflive en myte. humlebier bider ikke, men stikker.

Bekæmpelse af humlebier

Finder man det nødvendigt at bekæmpe humlebier, kan et insektpudder benyttes i deres indgangs/udgangshul.

Husk at benytte bi-dragt, da humlebier godt kan stikke.

Men ellers har humlebier en vigtig funktion som bestøvere af frugtræer o.a, så meget langt hen ad vejen er det et dyr, som har stor nytteværdi for os.

54.jpg

Stor skovhveps

Det er faktisk en gedehams, med navn vespa Crabo
35.jpg

Hvepse i en barnevogn

Tja, gedehamse, som de hedder kan finde på at bygge et hvepsebo hvor som helst. Her er det i en barnevogn i børnehaven. Gyyys, godt personalet opdagede det i tide
17.jpg

Standard hvepsebo

Det hedder faktisk et gedehamsebo men alle kalder det et hvepsebo

Hvad gemmer der sig mon i et køkkenskab på 3. sal?

Man hører så meget om svigermødre, men her er en af de bedre historier. (Historien er selvfølgelig opdigtet)

  • Du sidder lige og ser fjernsyn hos din svigermor
  • Forestil dig så, at svigermor beder dig om, at hente en flaske rødvin i køkken skabet
  • Prøv at åbne lågen, ved at klikke på billedet. (HVIS DU TØR)
xskab.gif Prøv at klikke på billedet